Угода користувача

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання цього сайту, зокрема заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням цього сайту, означає Вашу згоду з умовами цієї Угоди.

Терміни, які використовуються в цій Угоді користувача:
Адміністрація – адміністрація сайту інтернет-магазину kvzn.zp.ua (Товариство з обмеженою відповідальністю “ГАДЖЕТ”, місцезнаходження: м. Запоріжжя, Перемоги 80).
Сайт – веб-сайт інтернет-магазину https://kvzn.zp.ua/, включаючи всі веб-сторінки; власником інтернет-магазину є ТОВ “ГАДЖЕТ”.
Угода – ця Угода користувача.
Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, що реалізує, та послуги, що пропонує. Продавцем може бути, як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послугу такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачу (в акті приймання-передачі або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу).
Товар – товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об’єкти, інформація про які розміщена на Сайті.
Користувач (Споживач) – Споживач, який переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач, Платник є Користувачами.
Замовлення – звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати товар, а також сукупність Товарів, які замовив Користувач.
Платник – особа, яка оплачує Замовлення.
Одержувач – особа, зазначена Платником як уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено у формі Замовлення, Одержувачем є Платник.
Пропозиція – інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний Споживачем. Пропозиція включає в себе: інформацію щодо самого товару, інформацію про його ціну, спосіб оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару Споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.
1 Загальні умови використання Сайту
1.1 Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товару Продавцями.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач тим самим приєднується до цієї Угоди.

1.3 Адміністрація сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набувають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.

1.4 Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак Користувач після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених у Пропозиції.

1.5 Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю, якого обрала Адміністрація. Це положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця та/або є відповідальним за виконання Замовлення Продавцем.

1.6 Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо останній вчинив дії, що свідчать про прийняття Оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив Товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених Офертою Користувача.

1.7 Після отримання Оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено Офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною Офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної Оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною Офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну Оферту до моменту видачі Товару Покупцеві.

1.8 Достатнім доказом прийняття Оферти Продавцем або зустрічної Оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання та прийняття Товару Одержувачем.

1.9 Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача відправлення Продавцем та/або Адміністрацією засобами електротехнічного (sms-інформування, електронна пошта, телефон тощо) або іншого зв’язку повідомлення Продавця/Адміністрації про отримання Замовлення Користувача та/або про строки його отримання та/або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем Оферти Користувача (а не про її прийняття) і відображає умови Оферти, яка запропонована Користувачем.

1.10 Єдиним засобом відшкодування, що надається Користувачеві в разі невідповідності фактичних умов продажу Оферті, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від одержання й прийняття відповідного Товару та зажадати повернути сплачену за нього вартість, а також вартість доставки Товару до пункту видачі (якщо оплата фактично була здійснена Платником). Одержувач має право скористатися цим правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (зокрема документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).

1.11. Моментом отримання та прийняття Товару Одержувачем є момент (залежно від того, який момент настав раніше):

підписання Одержувачем акта приймання-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передання Товару Одержувачу), або
підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, яке містило Товар, або
фактичного отримання Одержувачем Товару та вчинення Одержувачем дій, які свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і залишив пункт видачі товару тощо).
1.11.1 Моментом отримання та прийняття електронного ключа активації вважається момент надходження SMS-повідомлення з кодом активації на номер телефону, вказаний Платником (повідомлення на мобільний номер телефону або у Viber), за умови, що Одержувач не заявить письмово або усно (на гарячу лінію за номером телефону: +38 (091)-600-09-00) про неотримання повідомлення з кодом активації протягом 5 годин з моменту його оплати.

1.12. Продавець може організовувати маркетингові та інші акції з метою популяризації Сайту та збільшення попиту на Товари. Користувач, здійснюючи замовлення Товарів на Сайті, дає свою згоду на участь у всіх акціях, які на момент здійснення замовлення Товарів проходять у Продавця, якщо умовами акції не передбачено інше. Користувач зобов’язується детально ознайомитися з усіма умовами акції, що діє на момент оформлення замовлення. Детальна інформація доступна на Сайті в розділі “АКЦІЇ”. Користувач, який не бажає брати участь у діючих акціях, повинен на момент здійснення замовлення однозначно вказати те, що він не бажає брати участь у діючих акціях. Такому Користувачеві буде продано Товар без акційних умов.

1.13. Інформація про товар.

1.13.1 Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на Товари. Інформація про Товар може надаватися дистанційно (за телефоном, шляхом розміщення інформації про Товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про Товар за допомогою засобів дистанційного зв’язку: +38 (091)-600-09-00

1.13.2 При отриманні Товару до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов’язаний ознайомитися з інформацією про Товар, яка міститься на Товарі та/або його упаковці та/або в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про Товар, Одержувач зобов’язаний зв’язатися з Продавцем і отримати необхідну інформацію за допомогою засобів дистанційного зв’язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.13.3 Зазначена в Пропозиції ціна на Товар є орієнтовною. Ціна на Продукт, погоджена Сторонами відповідно до п. 1.4-1.8. Угоди, може бути змінена Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачу.

1.13.4 У разі зміни ціни Товару порівняно з погодженими Сторонами відповідно до п. 1.4-1.8. Угоди умовами, Одержувач має право відмовитися від отримання та прийняття Товару. При цьому Одержувач (Платник) має право вимагати повернення сплачених за Товар коштів, а також коштів, сплачених за доставку Товару Одержувачу. Будь-які інші компенсації (зокрема відшкодування збитків, неустойка тощо) Продавцем або Адміністрацією не надаються.

1.14 Обмеження відповідальності.

1.14.1 Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавцями. У зв’язку з цим Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не несе відповідальності перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями та пов’язані з цим питання, зокрема, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов’язань Продавцями та/або Виробниками тощо. Правовідносини щодо захисту прав споживачів виникають між Покупцями та Продавцями відповідних товарів.

У разі неналежного виконання Замовлення Продавцями, за наявності звернень Користувача, Адміністрація має право призупинити право користування платформою таким Продавцем на сайті до вирішення спірної ситуації по суті.
У разі наявності звернень Користувачів зі скаргою (скаргами) на Продавця та/або неодноразового виникнення випадків неналежного виконання Замовлення Продавцем, Адміністрація залишає за собою право припинити співпрацю з таким Продавцем і заблокувати розміщення інформації товарів такого Продавця.

1.14.2 Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями також і після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачу.

1.14.3 У разі застарівання матеріалів (у т.ч. умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов’язується оновлювати їх. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності за будь-яку шкоду (включно з, але не обмежуючись, шкодою від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникла внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.14.4 Відповідальність Продавця за зміну умов придбання Товару порівняно із зазначеними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару та вимагати повернення сплачених за нього грошових коштів (якщо вони сплачені).

1.14.5 У будь-якому випадку сума збитків (як матеріальних, так і нематеріальних), що можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) у зв’язку з порушенням його прав під час використання Сайту (зокрема, у зв’язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до статті 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою в десять гривень.

1.14.6 На Товари, на які встановлено гарантійний строк, діють гарантійні зобов’язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні та/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України на Товар має бути встановлений гарантійний строк, але він не встановлений виробником, гарантійний строк на такий Товар вважається рівним трьом дням.

1.14.7. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточне (неправильне) зазначення даних у Замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов’язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачу Товару неналежному Одержувачу, всі пов’язані з цим збитки і витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат із сум, сплачених Платником як оплата Товару (проводити залік зустрічних вимог).

2. зобов’язання Сторін
2.1 Користувач зобов’язується уважно ознайомитися з цією Угодою. У разі незгоди з її умовами Користувач зобов’язується негайно припинити використання Сайту.

2.2 Користувач погоджується не чинити дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, зокрема у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів Сайту.

2.3 Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) з Правовласниками.

2.4 При цитуванні матеріалів Сайту, включно з авторськими творами, що охороняються, посилання на Сайт обов’язкове.

2.5 Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України та загальноприйнятих норм моралі і моральності.

2.6 Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.7 Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

2.8 Користувач розуміє, що Продавці є окремими суб’єктами господарювання, не підконтрольними Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких повноважень щодо впливу на виконання Продавцями своїх зобов’язань щодо прийняття та/або виконання Замовлення, а також зобов’язань, що виникають після продажу Товару.

3. Порядок обміну та повернення Товару Одержувачем (Користувачем, Платником)
3.1 Обмін та повернення Товару (у тому числі при розірванні договору купівлі-продажу) у порядку Закону України “Про захист прав споживачів” може здійснюватися за адресою: м. Запоріжжя, Перемоги 80 (у разі, якщо така можливість визначена умовами Продавця). Користувач, зокрема, також зобов’язаний належним чином надійно упакувати відправлення зовні та всередині, щоб Товар не пошкодився в процесі транспортування.

3.2 При отриманні Товару поштою, повернення такого Товару (зокрема при розірванні договору купівлі-продажу) здійснюється поштою, за наступною адресою:

Реквізити для відправки Новою поштою
Телефон Одержувача

+38 (091)-600-09-00

Адреса

м. Запоріжжя, Перемоги 80

Одержувач

Представник ІМ “ГАДЖЕТ”

Платник

Третя особа за безготівковим розрахунком

Доставка

Склад – Двері

У графі експрес-накладної Нової пошти “Оголошена вартість” вкажіть, будь ласка, фактичну вартість придбаного товару.

3.3 При обміні та поверненні Товар слід відправити в повній комплектації, додавши до нього також такі документи:

Заява на обмін або повернення грошових коштів, із зазначенням причин;
Акт приймання-передачі товару / накладна / чек від продавця (документ, що підтверджує факт придбання Товару);
Гарантійний талон.
3.4 У разі надіслання Користувачем (Споживачем) Товару, що був придбаний через Сайт, умовами Продавця передбачена можливість надіслання останнім такого Товару за адресою: м. Запоріжжя, Перемоги 80, для організації гарантійного обслуговування. Без оформленої належним чином письмової заяви з пред’явленою вимогою вважається, що такий Товар надіслано з метою передачі останнього до сервісного центру для проведення діагностики та обслуговування (усунення нестачі). При цьому обов’язковою є наявність оригіналу гарантійного талона до Товару та розрахункового документа.

3.4.1 Наведений у даному розділі порядок діє у разі, якщо умовами Продавця передбачена можливість зворотного відправлення товару за адресою: м. Запоріжжя, Перемоги 80, у тому числі для організації гарантійного обслуговування. У разі направлення Користувачем (Споживачем) товару протягом гарантійного строку на зазначену вище адресу без оформленої належним чином письмової заяви з пред’явленими вимогами вважається, що такий товар надіслано з метою передання останнього до сервісного центру для проведення діагностики та обслуговування (усунення нестачі). При цьому обов’язковою є наявність оригіналу гарантійного талона до товару та розрахункового документа, виданого Продавцем. Винятком є відправка товару протягом чотирнадцяти днів з моменту придбання.

3.4.2 У разі надсилання Користувачем (Споживачем) такого Товару на зазначену вище адресу із заявою про повернення грошових коштів або про обмін Товару на підставі положень ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів” без документів, що підтверджують наявність суттєвого браку в Товарі (за наявності оригіналу гарантійного талону та розрахункового документу, виданого Продавцем), вважається, що Користувач (Споживач) згоден на передання такого Товару до уповноваженого сервісного центру для з’ясування наявності в Товару суттєвого браку. У разі такого направлення Товару на підставі положень ст. 9 Закону України “Про захист прав споживачів” із заявою про обмін Товару або повернення грошових коштів з посиланням на наявність недоліку в роботі Товару вважається, що Користувач (Споживач) згоден на передачу такого Товару до уповноваженого сервісного центру для з’ясування наявності істотного недоліку в Товарі. У разі, якщо наявність істотного недоліку не буде підтверджено уповноваженим сервісним центром, вважається, що Користувач (Споживач) згоден на безкоштовне усунення виявленого недоліку (за умови підтвердження гарантійного випадку). Строк сервісного обслуговування: 14 днів з моменту отримання Товару уповноваженим сервісним центром і 10 днів – строк транспортування, якщо інше письмово не погоджено з Користувачем (Споживачем).

*На період воєнного стану за умови відсутності необхідних запасних частин у сервісному центрі погоджений строк обслуговування може бути подовжено до 180 (ста вісімдесяти) календарних днів, але в жодному разі не раніше отримання необхідної запасної частини. Граничний строк обслуговування не може перевищувати 45 (сорока п’яти) днів після дати офіційного закінчення воєнного стану на території України.

3.4.3 Для мінімізації ризиків випадкового пошкодження Товару при пересиланні Продавцю, Користувач (Споживач) повинен описати зовнішній вигляд Товару перед такою відправкою разом з представником перевізника, шляхом складання відповідного акту. У разі необхідності з’ясування проблем у роботі Товару в телефонному режимі зі Споживачем може уточнюватися інформація про наявний недолік.

3.4.4 Споживач надає свою згоду на отримання електронних повідомлень щодо розгляду його звернення на вказану ним адресу електронної пошти та/або за допомогою засобів мобільного зв’язку, та/або за допомогою месенджерів (WhatsApp, Telegram, Viber), що прив’язані до номера телефону, який вказаний Споживачем (Користувачем) у заяві або в іншому документі. Такі повідомлення вважаються належним інформуванням Споживача.

3.4.5 Направляючи товар на гарантійне обслуговування Користувач (Споживач) повинен відключити паролі, графічний ключ та інші блокування, встановлені на товар. Для продуктів Apple – обов’язково повинен відключити функцію “Find My iPhone”. За наявності таких блокувань Користувач (Споживач) дає згоду на повернення йому товару без здійсненого гарантійного обслуговування. Після вимкнення блокувань Користувач (Споживач) може повторно надіслати товар на зазначену в цьому Розділі Угоди адресу для організації гарантійного обслуговування.

3.5 Користувач (Споживач) зобов’язаний оглянути товар (його зовнішній вигляд, кількість, якість, комплектність) разом із розрахунковим документом під час отримання замовлення (посилки) у присутності представника перевізника, зокрема й під час отримання товару, який повернувся після гарантійного обслуговування. Претензії Користувача (Споживача) до Продавця щодо товару, отриманого через кур’єрську службу (Нова Пошта, Міст Експрес, тощо), з приводу неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження), виявленого під час отримання товару, мають бути зафіксовані Користувачем (Споживачем) разом із представником кур’єрської служби шляхом складання письмового документу, в якому відображаються виявлені пошкодження. В інших випадках претензії щодо пошкодження товару в процесі транспортування пред’являються безпосередньо до перевізника.

3.5.1 Прийняття Користувачем (Споживачем) Товару без складання з представником кур’єрської служби письмового документу стосовно неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження), виявленого при отриманні Товару, є підтвердженням відсутності у Користувача (Споживача) будь-яких претензій до Продавця та/або Адміністрації стосовно якості або кількості такого Товару, будь-яких характеристик (колір, габарити та та і ін.).

4. Персональні дані
4.1 Оформляючи Замовлення на Сайті kvzn.zp.ua та/або проставляючи галочку у відповідному полі на сайті kvzn.zp.ua перед заповненням своїх персональних даних, а також беручи участь у програмах, акціях тощо, організатором яких є Адміністрація, Користувач надає свою згоду Адміністрації на збирання та обробку (накопичення, зберігання, адаптування, поновлення, використання, поширення, знеособлення та знищення) зазначених ним даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові; електронна пошта; номер телефону; адреса; дата і місце народження; ідентифікаційний номер; громадянство; наявність пільг; відомості про реєстрацію в якості фізичної особи-підприємця; відомості про шлюб; відомості про доходи і витрати; місце роботи та посада; стаж роботи; дата і термін дії. Це положення діє без обмеження терміну дії.

4.2 Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо та добровільно надана Користувачем.

4.3 Власником наданих Користувачем персональних даних є ТОВ “ГАДЖЕТ”, місцезнаходження: м. Запоріжжя, Перемоги 80. База персональних даних “Клієнти” знаходиться за адресою ТОВ “ГАДЖЕТ”: м. Запоріжжя, Перемоги 80.

4.4 Суб’єкт персональних даних, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, має право: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження чи місце проживання (перебування) володільця або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо одержання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; одержувати інформацію щодо умов надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб,

5. Інші умови
5.1 Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. У цьому випадку Одержувач зобов’язаний вказати у формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому Товару. На відносини сторін, у такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

5.2 Для видачі Товару Одержувачу останній зобов’язаний пред’явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).

5.3 При отриманні Товару Одержувач зобов’язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання Товару.

5.4 Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов’язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

5.5 Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин зі спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

5.6 Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Угоди.

5.7 Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення ким-небудь з Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

5.8 Адміністрація сайту залишає за собою право запроваджувати обмеження та внутрішні правила, що стосуються переміщення товару між магазинами.