поиск на сайте:
     
версия для печати

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 378/2007
Про заходи з пiдтримки розвитку Українського козацтва

4 травня 2007 року


Ураховуючи iсторичну роль козацтва у становленнi української державностi та з метою взаємодiї органiв виконавчої влади та козацьких громадських органiзацii у здiйсненнi заходiв щодо вiдродження i розвитку iсторичних, патрiотичних, господарських та культурних традицiй Українського козацтва постановляю:

1. Кабінету Міністрів України забезпечити у тримісячний строк розроблення та затвердити Державну програму розвитку Українського козацтва на 2008 – 2010 роки.

2. Підтримати пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо залучення в установленому порядку козацьких громадських організацій до участі в:

забезпеченні охорони громадського порядку і державного кордону, здійсненні заходів, у тому числі передбачених Комплексною програмою профілактики правопорушень на 2007 – 2009 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1767, із запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, захисту життя та здоров'я громадян, інтересів держави від протиправних посягань;

ліквідації надзвичайних ситуацій, співпраці з особовим складом аварійно-рятувальних служб, пожежно-рятувальних підрозділів у питаннях щодо надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

здійсненні разом із підрозділами патрульно-постової служби органів внутрішніх справ та дільничними інспекторами міліції заходів із патрулювання на вулицях, в інших громадських місцях, зокрема, під час проведення масових заходів, державних та релігійних свят;

науково-пошуковій та громадсько-краєзнавчій роботі для виявлення нових об'єктів з історії Українського козацтва, публікації документів з історії України козацької доби, зокрема родоводів українських гетьманів, кошових, полковників та інших діячів;

створеннЁ реєстру об'єктЁв Ёсторико-архЁтектурної спадщини та здЁйсненнЁ облЁку нерухомих пам'яток культурної спадщини, пов'язаних з ЁсторЁєю Українського козацтва;

реалЁзацЁї заходЁв Ёз реставрацЁї, вЁдбудови, впорядкування пам'яток ЁсторЁї Ё культури Українського козацтва, в тому числЁ ремонту будЁвельних споруд колишнЁх сЁчей та паланок, зЁ збереження природних Ёсторичних ландшафтЁв, де вЁдбувалися козацькЁ битви, розташовувалися козацькЁ сЁчЁ, паланки та ЁншЁ об'єкти, пов'язанЁ з ЁсторЁєю Українського козацтва;

утвореннЁ та розвитку козацьких мистецьких самодЁяльних колективЁв, проведеннЁ фестивалЁв козацької творчостЁ, у змаганнях Ёз козацьких бойових мистецтв;

наданнЁ науково-методичної допомоги музеям Ё заповЁдникам у пропагандЁ ЁсторЁї, культури Ё традицЁй Українського козацтва;

створеннЁ документальних та художнЁх фЁльмЁв, присвячених ЁсторЁї Українського козацтва та подЁям козацької доби;

здЁйсненнЁ заходЁв з розроблення та запровадження нових, у тому числЁ кЁнних, туристичних маршрутЁв, пов'язаних з оглядом мЁсць та об'єктЁв, що вЁдображають ЁсторЁю та традицЁї Українського козацтва;

заходах Ёз вЁйськово-патрЁотичного виховання допризовної молодЁ, вЁйськовослужбовцЁв, у проведеннЁ ЁнформацЁйно-пропагандистської роботи з особовим складом вЁйськових частин, присвяченої вЁдзначенню важливих Ёсторичних подЁй в УкраїнЁ;

фЁзкультурно-спортивнЁй, туристично-краєзнавчЁй та культурно-просвЁтницькЁй роботЁ серед учнЁвської молодЁ, в органЁзацЁї дитячо-юнацьких вЁйськово-спортивних Ёгор, проведеннЁ фЁзкультурно-оздоровчого патрЁотичного комплексу заходЁв у загальноосвЁтнЁх та професЁйно-технЁчних навчальних закладах;

реалЁзацЁї заходЁв, спрямованих на подолання дитячої безпритульностЁ та бездоглядностЁ;

роботЁ з вЁдновлення Ёсторичних назв населених пунктЁв, мЁсцевостей, пов'язаних з ЁсторЁєю Українського козацтва;

пЁдготовцЁ та внесеннЁ пропозицЁй щодо присвоєння окремим частинам Збройних Сил України та Ёншим вЁйськовим формуванням, утвореним вЁдповЁдно до законЁв України, почесних найменувань, пов'язаних з Ёменами видатних українських гетьманЁв, козацьких полководцЁв та отаманЁв;

пЁдготовцЁ та випуску сувенЁрної продукцЁї до знаменних дат з ЁсторЁї Українського козацтва та ювЁлейних рЁчниць, пов'язаних з життям та дЁяльнЁстю його видатних дЁячЁв.

3. МЁнЁстерствам, Ёншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, КиївськЁй та СевастопольськЁй мЁським державним адмЁнЁстрацЁям залучати в установленому порядку та в межах своєї компетенцЁї за сприяння Р ади Українського козацтва, утвореної Указом Президента України вЁд 4 червня 2005 року в„– 916, козацькі Шромадські орШанізації до здЁйснення заходЁв, зазначених у статтЁ 2 цього Указу.

4. МЁнЁстерству закордонних справ України надавати в установленому порядку пЁдтримку козацьким громадським органЁзацЁям у здЁйсненнЁ заходЁв Ёз виявлення мЁсць поховань українських гетьманЁв та козацьких полководцЁв в Ёнших державах та можливого перепоховання їх в УкраїнЁ, а також Ёз виявлення пов'язаних з ЁсторЁєю Українського козацтва предметЁв та документЁв, органЁзацЁї роботи з повернення їх в Україну.

Президент України

Вiктор ЮЩЕНКО

  

 

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К БУДУЩЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗАЧЕСТВУ?
Положительно, потому что казачество есть историческая основа украинской государственности
Положительно, потому что казачество будет выполнять ряд функций, в том числе и по охране общественного порядка, до которых у государства не доходят руки
Положительно, потому что казачество – самая многочисленная и организованная неполитическая структура может принести много пользы государству, но для этого им нужна мотивация со стороны государства
Отрицательно, потому что это лишняя нагрузка на бюджет
Отрицательно, потому что казацкие организации такие же общественные организации, как экологические, спортивные и не справедливо будет выделять их среди других
Отрицательно, потому что современные казаки еще ничего не сделали для Украины, чтобы им давать статус госслужащих
Нейтрально, мне все равно
Нейтрально, если казачество действительно влиятельная организация, она сама добьется статуса, а если нет – то они и не заслуживают этого
 

Курсы НБУ на сегодня


Праздники Украины

Полезные ссылки:

Трудоустройство в Украине

Справка в Запорожье

вы наш
бесплатный счетчик посещений
посетитель 

 

 

                       

Ваш e-mail:
2010 Все права защищены. Перепечатка материалов в сети, цитирование только с ссылкой на wwww.kvzn.zp.ua «Казацкое Войско Запорожское Низовое».